Close

Loading...

Close

Những người đã chia sẻ nội dung này:

Close

Danh sách comments:

Close

Những người đang thích nội dung này:

Close
Tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)
Close

Thông báo từ hệ thống


  Ẩn
  Quay số may mắn
  8h30 tối hàng ngày
  Nhận giải 10k Xu
  Chi tiết >>

  1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN


  Chào mừng bạn đến với NguonVui.com, một website được tạo ra để kết nối các bạn bè theo cách tự nhiên nhất: thông qua việc chia sẻ những món ăn tinh thần hàng ngày như tranh ảnh, truyện vui, clip vui v.v… qua mạng Internet, mạng điện thoại di động hoặc các thiết bị, ứng dụng khác.

  (“NguonVui.com”, "Chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (như được mô tả dưới đây) cho Bạn, tùy thuộc vào các điều khoản Thỏa Thuận Sử Dụng sau đây (sau đây được gọi tắt là "TTSD"). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật TTSD theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi TTSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTSD đã được cập nhật. Bạn có thể xem bản TTSD mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại đây. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi NguonVui.com, Bạn và NguonVui.com tại từng thời điểm sẽ phải theo đúng các chỉ dẫn được niêm yết hoặc các quy định áp dụng cho các dịch vụ cụ thể đó. Những quy định hoặc chỉ dẫn này có thể được niêm yết theo từng thời điểm. Tất cả các chỉ dẫn hoặc quy định đó sẽ được đưa vào bản TTSD này dưới dạng tham chiếu. Trong đa số các trường hợp, các chỉ dẫn và quy định cụ thể là áp dụng cho từng phần riêng biệt của Dịch Vụ và NguonVui.com sẽ giúp bạn áp dụng TTSD cho phần riêng biệt đó. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa TTSD với bất kỳ quy định hoặc chỉ dẫn nào, bản TTSD sẽ có hiệu lực áp dụng. Bản TTSD này sẽ không được áp dụng trong trường hợp NguonVui.com cung cấp các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ được cung cấp trên website www.NguonVui.com.

  2. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ


  Qua Dịch Vụ do NguonVui.com cung cấp, Bạn có thể tiếp cận rất nhiều nguồn thông tin và công cụ trợ giúp, trong đó bao gồm: dịch vụ lưu giữ các tệp tin, công cụ truyền thông, các diễn đàn, các dịch vụ giải trí, các dịch vụ tìm kiếm, nội dung được cá nhân hóa,… (sau đây được gọi chung là "Dịch Vụ") qua mạng lưới (hệ thống) của NguonVui.com, Bạn có thể được tiếp cận qua nhiều phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện đã được biết tới hoặc sau này sẽ được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Mạng Toàn Cầu (World Wide Web), các dịch vụ truyền thông hoặc điện thoại di động (ví dụ như SMS - Dịch Vụ Nhắn Tin Ngắn), và/hoặc các giao thức hoặc dịch vụ viễn thông hoặc Internet khác (ví dụ như WAP-Giao Thức Ứng Dụng Không Dây). Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo và việc quảng cáo này là cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ của NguonVui.com. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của NguonVui.com, ví dụ như các thông báo về Dịch Vụ, các thông báo về quản trị và Bản Tin NguonVui.com, và các thông tin liên lạc này được coi là một phần trong việc tham gia NguonVui.com và Bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này. Trừ khi có quy định rõ ràng, mọi tính năng mới làm tăng thêm hoặc cải tiến Dịch Vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các tính năng mới của NguonVui.com, đều phải theo đúng các quy định trong TTSD. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp theo nguyên tắc "NGUYÊN TRẠNG" và NguonVui.com không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, chuyển giao không đúng hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc của người sử dụng hoặc các thông số thiết lập cụ thể thuộc về cá nhân. Bạn chịu trách nhiệm cho việc tiếp cận Dịch Vụ, và việc tiếp cận này có thể liên quan tới việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí đường truyền). Bạn phải chịu trách nhiệm cho các phí nói trên, bao gồm các phí liên quan tới việc phát hoặc hiển thị thông tin quảng cáo (nếu có). Ngoài ra, bạn phải trang bị và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị cần thiết để truy cập Dịch Vụ.

  Trừ khi có quy định rõ ràng khác, các thông tin có trong Dịch Vụ hoặc liên quan tới bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào nằm trong Dịch Vụ sẽ không được coi là lời chào mời có giá trị ràng buộc của Chúng tôi hoặc của một bên thứ ba tương ứng, nhưng có thể được coi là lời mời để Bạn đặt mua hàng. Đối với các hợp đồng liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi hoặc của bất kỳ một bên thứ ba nào, được cung cấp kèm theo như là một phần của Dịch Vụ, các hợp đồng đó sẽ được coi là đã ký kết khi Chúng tôi hoặc bên thứ ba tương ứng chấp nhận đơn đặt hàng của Bạn cho các sản phẩm và dịch vụ đó hoặc cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ theo đơn đặt hàng của Bạn.

  Xin hiểu rằng NguonVui.com đã và sẽ tạo ra những vùng giới hạn truy cập chung nhất định trên Dịch Vụ và Bạn sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng này.

  3. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ


  Khi xem xét việc Bạn sử dụng Dịch Vụ, Bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Bạn cũng đồng ý rằng:
  (i) Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân Bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch Vụ
  (ii) Duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu Bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu NguonVui.com có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, NguonVui.com có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản của Bạn và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này. NguonVui.com quan tâm tới sự an toàn và Bí Mật Thông Tin Cá Nhân của tất cả những người sử dụng Dịch Vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch Vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung nào (như được định nghĩa trong Mục 6 dưới đây) có thích hợp cho con của Bạn hay không. Tương tự, nếu Bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Bạn để xem liệu Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung có phù hợp với Bạn hay không. Mặc dù có quy định như đã nêu ở trên, Chúng tôi có thể cho phép Bạn sử dụng một số phần của Dịch Vụ mà Bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, danh tính của Bạn sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà Chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của Bạn, ví dụ như số đăng ký hoặc số MSISDN (Mobile Service Integrated Services Digital Network-Mạng Kỹ Thuật Số Cung Cấp Dịch Vụ Tích Hợp cho Dịch Vụ Di Động) do người điều hành mạng của Bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho Chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản TTSD này.

  4. QUY ĐỊNH VỀ BÍ MẬT THÔNG TIN CÁ NH N CỦA NguonVui.com


  Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin khác về Bạn phải tuân thủ theo đúng Quy định về Bí Mật Thông Tin Cá Nhân của Chúng tôi. Quy Định về Bí Mật Thông Tin Cá Nhân được tham chiếu tới trong TTSD này và là một phần của TTSD này. Khi cung cấp Dữ Liệu Đăng Ký và các thông tin khác về bản thân Bạn cho Chúng tôi, Bạn đồng ý và xác nhận rằng Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba và Bạn chấp thuận việc tiết lộ đó. Tuy nhiên, trong cam kết của Chúng tôi (không phải là nghĩa vụ), mọi Thông Tin Cá Nhân sẽ được giữ bí mật tối đa trừ các trường hợp tiết lộ theo quy định của pháp luật hoặc theo Quy định về Bí Mật Thông Tin Cá Nhân của Chúng tôi.

  5. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT


  Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và Tài Khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành Thành Viên. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và Tài Khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc Tài Khoản của Bạn. Bạn đồng ý:
  (i) Thông báo ngay cho NguonVui.com về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc Tài Khoản của Bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật.
  (ii) Bảo đảm rằng Bạn luôn thoát khỏi Tài Khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. NguonVui.com không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 5 này.

  6. HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN


  Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư, thẻ hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là "Nội Dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là Bạn, chứ không phải NguonVui.com, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà Bạn đăng tải, đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác lên website www.NguonVui.com. NguonVui.com có thể nhưng không có trách nhiệm kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được đăng trên website www.NguonVui.com và, vì vậy, không bảo đảm về tính hợp pháp, chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Bạn hiểu và xác nhận rằng khi là Thành Viên, Bạn có thể đăng tải các Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, NguonVui.com hoặc công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các công ty, tổ chức, các viên chức, đại diện hoặc nhân viên có liên quan của NguonVui.com sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối, mọi sai sót hoặc sơ suất trong Nội Dung, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc đăng tải hoặc sử dụng Nội Dung được đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác.

  Ngoài ra, Bạn đồng ý KHÔNG sử dụng website www.NguonVui.com để:
  (i) Đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm bí mật đời tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;
  (ii) Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
  (iii) Mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, rằng mình là viên chức, cá nhân/bộ phận quản lý website, hoặc nhân viên của NguonVui.com;
  (iv) Giả mạo thông tin trong tiêu đề bài viết hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải trên website www.NguonVui.com;
  (v) Đăng tải các nội dung liên quan đến việc quảng cáo, rao bán các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà pháp luật Việt Nam cấm bao gồm nhưng không giới hạn ở: rượu, thuốc lá, thuốc kích dục, ma túy, …
  (vi) Đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);
  (vii) Đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ người nào;
  (viii) Đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt", "kế hoạch kim tự tháp" không được mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác;
  (ix) Đăng tải, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
  (x) Phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc trao đổi thông tin trực tiếp hoặc truy cập website www.NguonVui.com;
  (xi) Gây cản trở hoặc phá rối hoạt động của NguonVui.com hoặc việc sử dụng của người khác đối với website www.NguonVui.com hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với www.NguonVui.com, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với www.NguonVui.com;
  (xii) Cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Chính phủ;
  (xiii) Cung cấp các tài liệu hỗ trợ hoặc các nguồn (hoặc để che giấu hoặc ngụy tạo về bản chất, vị trí, nguồn gốc hoặc chủ sở hữu của các tài liệu hỗ trợ hoặc nguồn) đến các tổ chức mà Pháp luật Việt Nam xác định là các tổ chức bất hợp pháp.
  (xiv) "Theo lén" hoặc quấy rối người khác;
  (xv) Thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người khác có liên quan đến các quy định và các hoạt động bị cấm được quy định tại các điều khoản vừa nói ở trên.

  Bạn xác nhận rằng NguonVui.com có thể sàng lọc hoặc không sàng lọc trước Nội Dung, nhưng NguonVui.com và những người được ủy quyền của mình sẽ có quyền (mà không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của họ từ chối, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào được gửi hoặc được đăng bởi Bạn. Không giới hạn ở phạm vi nói trên, NguonVui.com và những người ủy quyền của NguonVui.com sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào (cho dù Bạn có phải là người cung cấp hay không) mà Chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng đã vi phạm TTSD hoặc đã bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của Chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Bạn cũng như bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc loại bỏ đó. Bạn đồng ý rằng Bạn phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc cung cấp hoặc đăng tải bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm cả việc tin tưởng vào độ chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hoặc hữu dụng của Nội Dung đó.

  Bạn xác nhận và đồng ý rằng NguonVui.com có thể tùy theo quyết định của mình, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của Bạn nếu luật pháp quy định như vậy hoặc Chúng tôi có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để:
  (i) Tuân theo thủ tục pháp lý;
  (ii) Thực hiện TTSD;
  (iii) Giải quyết các trường hợp khiếu nại về việc bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; (iv) Phản hồi yêu cầu của Bạn về chất lượng Nội Dung; (v) Bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của NguonVui.com, những người sử dụng dịch vụ của Chúng tôi và công chúng.

  Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và việc truyền tải Nội Dung của Bạn, có thể liên quan tới:
  (i) Việc truyền qua nhiều mạng khác nhau;
  (ii) việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.

  7. NỘI DUNG ĐƯA LÊN HOẶC PHÁT HÀNH BỞI THÀNH VIÊN


  NguonVui.com sẽ không đòi hỏi quyền sở hữu Nội Dung mà Bạn đưa/đăng lên hoặc phát hành nằm trong website www.NguonVui.com. Tuy nhiên, ứng với Nội dung Bạn đưa/đăng lên hoặc phát hành, Bạn đồng ý cho phép NguonVui.com không phải trả tiền bản quyền, được độc quyền sử dụng và có thể chuyển nhượng được, trao đổi được cùng với các tài sản khác của NguonVui.com. Trong trường hợp Bạn muốn rút lại, xóa bỏ những Nội Dung do mình gửi, đăng tải thì phải được sự đồng ý của Ban quản trị website.

  10. ĐÓNG GÓP CHO NguonVui.com


  Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (sau đây gọi là “Đóng Góp”) cho NguonVui.com thông qua các đề nghị hoặc thông tin phản hồi, Bạn xác nhận và đồng ý rằng:
  (i) Đóng Góp của Bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền mà không thuộc quyền sở hữu của Bạn;
  (ii) NguonVui.com không có nghĩa vụ giữ bí mật đối với các Đóng Góp;
  (iii) NguonVui.com có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các Đóng Góp này vì bất cứ mục đích gì;
  (iv) Đóng Góp của Bạn tự động trở thành tài sản của NguonVui.com mà không có bất cứ nghĩa vụ nào của NguonVui.com đối với Bạn;
  (v) Bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ NguonVui.com trong bất kỳ trường hợp nào.

  11. BỒI THƯỜNG


  Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho NguonVui.com và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các đối tác, nhà cung cấp, nhân viên của NguonVui.com, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà Bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp dưới hình thức khác trên website www.NguonVui.com hoặc các website thuộc quyền sở hữu của NguonVui.com, phát sinh từ việc Bạn bạn đăng tải Nội Dung lên website www.NguonVui.com, việc Bạn vi phạm TTSD hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành,...

  12. KHÔNG BÁN LẠI NỘI DUNG


  Bạn đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ Nội Dung nào của NguonVui.com (bao gồm cả Tài Khoản của Bạn).

  13. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI NỘI DUNG


  NguonVui.com giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Nội Dung (hoặc bất kỳ phần nào của Nội Dung) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Bạn đồng ý rằng NguonVui.com không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Nội Dung.

  14. CHẤM DỨT THỎA THUẬN SỬ DỤNG


  Bạn đồng ý rằng NguonVui.com có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức TTSD. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với:
  (i) Hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc các hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm TTSD hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận liên kết/không liên kết khác.
  (ii) Những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
  (iii) Theo yêu cầu của Bạn (loại bỏ Tài Khoản được lập ban đầu).
  (iv) Xóa bỏ hoặc thay đổi Nội Dung nào trên www.NguonVui.com (hoặc bất kỳ phần nào trong Nội Dung đó) mà không được có sự đồng ý của NguonVui.com.
  (v) Các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất.
  (vi) Không sử dụng Tài Khoản trong thời gian 6 tháng trở lên.
  (vii) Bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp.

  Việc chấm dứt TTSD và xóa bảo Tài Khoản đối với Bạn bao gồm:
  (i) Xóa bỏ Tài Khoản truy cập vào website www.NguonVui.com.
  (ii) Xóa bỏ mật khẩu và các Nội Dung trong Tài Khoản truy cập.
  (iii) Ngăn cản việc tiếp tục đăng ký hoặc trở thành Thành Viên hoặc dưới các hình thức khác. Hơn nữa, Bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của NguonVui.com và rằng NguonVui.com không có nghĩa vụ đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt TTSD.

  15. VIẾT/ĐĂNG QUẢNG CÁO CHO KHÁCH HÀNG


  Nội Dung cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên quảng cáo đó. NguonVui.com có thể cho phép hoặc có thể thay đổi Nội Dung khi xét thấy cần thiết theo quyền được quy định tại Mục 13. Do vậy, mọi sự thỏa thuận của Bạn với bên thứ ba về việc viết bài có hoặc không có mục đích thương mại, lợi nhuận đều không ảnh hưởng đến quyền sửa hoặc gỡ bỏ Nội Dung của NguonVui.com trừ trường hợp NguonVui.com có cam kết với bên thứ ba đó bằng văn bản về thực hiện nghĩa vụ đó.

  16. THÔNG BÁO


  NguonVui.com có thể (nhưng không là nghĩa vụ) cung cấp cho Bạn các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới TTSD thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên www.NguonVui.com. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoăc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho Bạn trên www.NguonVui.com sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho Bạn về các vấn đề có trong thông báo đó.

  17. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NguonVui.com


  Các khẩu hiệu của NguonVui.com, logo của NguonVui.com, và các nhãn hiệu dịch vụ, các biểu tượng, tên sản phẩm và tên dịch vụ của NguonVui.com là các thương hiệu của NguonVui.com (tùy theo từng trường hợp) cùng các tài sản trí tuệ khác của NguonVui.com (sau đây được gọi là "Các Tài Sản Trí Tuệ của NguonVui.com"), nếu không có sự cho phép trước của NguonVui.com, tùy từng trường hợp, Bạn đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào các Tài Sản Trí Tuệ của NguonVui.com.

  18. THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC KHỞI KIỆN VI PHẠM VỀ BẢN QUYỀN HOẶC QUYỀN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ


  NguonVui.com tôn trọng tài sản trí tuệ của những người khác, và Chúng tôi đề nghị những Thành Viên, người sử dụng và nhân viên của Chúng tôi cũng phải có sự tôn trọng như vậy. Để biết thêm chi tiết, đề nghị xem Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Chúng tôi tại đây.

  Nếu Bạn tin rằng các quyền sở hữu trí tuệ của Bạn (ví dụ bản quyền hoặc các quyền sở hữu công nghiệp) đã bị vi phạm, đề nghị xem Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nói trên, trong đó có hướng dẫn về cách thức thông báo cho Chúng tôi theo đúng quy định của luật pháp hiện hành. NguonVui.com có thể, tùy từng trường hợp và theo quyết định của mình, xóa và/hoặc chấm dứt Tài Khoản của Bạn nếu Bạn vi phạm hoặc tái phạm các Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ.

  19. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Thỏa thuận tổng thể: TTSD được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Bạn và NguonVui.com, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của Bạn với NguonVui.com, thay thế cho mọi thỏa thuận, xác nhận hoặc tuyên bố trước đó giữa Bạn và NguonVui.com liên quan đến sử dụng Dịch Vụ.

  Lựa chọn pháp luật và cơ quan giải quyết tranh chấp: TTSD và mối quan hệ giữa Bạn và NguonVui.com sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam mà không liên quan đến các quy định về xung đột pháp luật của Việt Nam.

  Từ bỏ và Tính Riêng Rẽ: Việc NguonVui.com không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong TTSD sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của TTSD được tòa án có thẩm quyền cho là vô hiệu, tuy nhiên các bên đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thừa nhận ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản là có giá trị và giải thích quy định đó tới phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép để điều khoản đó có giá trị và có thể được thi hành, các điều khoản khác của TTSD vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

  Không Được Quyền Thừa Kế và Không Được Chuyển Nhượng: Bạn đồng ý rằng Tài Khoản Thành Viên và Nội Dung được gửi bởi Bạn không được chuyển nhượng và bất kỳ quyền nào đối với Tài Khoản Thành Viên của Bạn hoặc Nội Dung trong Tài Khoản của Bạn chấm dứt ngay khi Bạn qua đời, mất năng lực hành vi theo quy định của pháp luật. Ngay khi nhận được bản sao giấy chứng tử hoặc quyết định của tòa án, Tài Khoản của Bạn có thể bị chấm dứt.

  Giới hạn: Bạn đồng ý rằng cho dù một điều luật hoặc luật nào khác có quy định trái với TTSD, các trường hợp yêu cầu bồi thường hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan tới TTSD phải được đệ trình trong vòng một (1) tháng sau khi sự kiện đó phát sinh hoặc sẽ vĩnh viễn bị cấm.

  20. THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM


  Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm TTSD hoặc các trường hợp vi phạm khác cho Bộ phận quản lý website hoặc Ban Pháp chế của Chúng tôi.

  Google